FORUM OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Strona Główna FORUM OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
ROK ZAŁ. 2006

www.stowarzyszeniebastion.com

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum

Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat

Tagi tematu: orientowanie, terenie

Orientowanie się w terenie bez mapy!
Autor Wiadomo¶ć
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 05:40   Orientowanie się w terenie bez mapy!

Orientowanie się w terenie odgrywa bardzo ważn± rolę. Od prawidłowego orientowania się w terenie w dużej mierze zależy poprawne okre¶ślanie położenia własnego / w działaniach bojowych - s±siadów, przeciwnika, wykonywanie okre¶ślanego zadania, ocena powstałej sytuacji bojowej i w zwi±zku z ni± podejmowanie odpowiedniej decyzji.

Istot± orientowania się w terenie jest poprawne okre¶ślanie kierunków stron ¶świata, własnego położenia w stosunku do otaczaj±cych przedmiotów terenowych, utrzymywanie nakazanych kierunków działania /w walce dodatkowo okre¶ślanie położenia wojsk własnych i przeciwnika.

Orientuj±c się w terenie bez mapy należy:

- okre¶ślić kierunki stron ¶świata;

- okre¶ślić swoje położenie (miejsce stania) w stosunku do otaczaj±cych przedmiotów terenowych;

- ustalić w terenie nakazany kierunek działania.Okre¶ślanie kierunków stron ¶świata w terenieUmownie przyjmuje się, że zasadniczym kierunkiem stron ¶świata jest północ. Po okre¶śleniu kierunku północy należy w tę stronę stan±ć twarz±, wtedy prawa wyci±gnięta ręka wskaże wschód, lewa ręka - zachód, a z tyłu będzie południe.

Kierunki stron ¶świata można okre¶ślić w terenie za pomoc±:

- busoli (kompasu);

- ciał niebieskich;

- charakterystycznych cech przedmiotów terenowych.Busola AKBusola AK służy do okre¶ślania kierunków stron ¶świata, pomiaru azymutów w tysięcznych, orientowania mapy i zdjęcia lotniczego, zaznaczania na szkicu kierunku północy oraz ustalania w terenie wyznaczonego kierunku działania. Igła busoli wskazuje kierunek północy magnetycznej.

Warto¶ść każdej działki busoli AK wynosi 100 tysięcznych, co odpowiada 6 stopniom. Działki opisane s± co 500 tysięcznych zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Zgranie zerowej nastawy podziałki z północnym końcem strzałki magnetycznej (przy zwolnionej igle) nazywa się orientowaniem busoli.

Chc±c posługiwać się busol± należy j± sprawdzić, a przede wszystkim działanie igły magnetycznej. W tym celu należy otworzyć przykrywkę busoli, co powoduje automatyczne zwolnienie zacisku igły magnetycznej i ustawić busolę w położeniu poziomym. Po ustabilizowaniu ę igły należy kilkakrotnie wyprowadzić j± za pomoc± stalowego przedmiotu (klucz, nożyk, gwóĽdĽ itp.) z położenia północ - południe.

Jeżeli igła po każdym odchyleniu wraca szybko do swojego poprzedniego położenia, oznacza to, że czuło¶ść igły jest dobra i busola jest sprawna.

Jeżeli igła podczas jej sprawdzania będzie wskazywała różne odczyty a busoli lub zbyt wolno wracała do swojego poprzedniego położenia, ¶świadczy to, że czuło¶ść igły jest niedostateczna i busola nie nadaje się do użytku. Busolę tak± należy oddać do naprawy.

Posługuj±c się busol± należy przestrzegać następuj±cych zasad:

- busola nie wykorzystywana powinna mieć unieruchomion± igłę;

- przed wykorzystywaniem w nocy należy na¶świetlić cz궜ci nafosforyzowane, aby ¶świeciły w ciemno¶ści;

- podczas posługiwania się busol± w pobliżu nie powinno być przedmiotów żelaznych lub stalowych, gdyż wpływaj± one na zmianę położenia igły magnetycznej;

- należy unikać posługiwania się busol± w czasie burzy oraz w pobliżu linii przewodów wysokiego napięcia;

- busolę nie można używać w obszarach o znacznej anomalii magnetycznej.
 
 
 
Magda
starszy drużynowyDoł±czył: 25 Wrz 2007
Posty: 216
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 05:44   

Anusiu, w koncu znalazlas dzial:)

ale bym poprosila o pare slow na temat orientowania za pomoca przedmiotow terenowych :)
 
 
 
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 05:52   

Przedmioty stalowe i żelazne nie oddziałuj± na wskazania igły magnetycznej z następuj±cych odległo¶ści:

- działa i czołgi (25 - 50 m);

- szyny kolejowe (25 m);

- karabiny maszynowe (4 - 6 m);

- kbkAK (2 m);

- pistolety (l m);

- guziki żelazne (0,1 m).

W celu okre¶ślenia kierunku północy za pomoc± busoli AK należy:

- otworzyć wieczko tak, aby można było w lusterku obserwować igłę magnetyczn±;

- północ na limbusie ustawić na zero (zgrać z muszk±);

- trzymaj±c busolę poziomo na wysoko¶ści oczu, wycelować w kierunku północnym, przy czym igła magnetyczna powinna znajdować się na osi limbusa płn.- płd.;

- za pomoc± przyrz±dów celowniczych busoli odnaleĽć na kierunku północnym charakterystyczny przedmiot terenowy.

Biała linia zaznaczona na ochronnym szkle busoli i przechodz±ca przez ¶środek limbusa ułatwia orientowanie busoli zwłaszcza w nocy.Okre¶ślanie stron ¶świata za pomoc± ciał niebieskichDo ciał niebieskich, według których można okre¶ślać strony ¶świata, należ±: Słońce, Gwiazda Polarna oraz Księżyc.

a) Okre¶ślanie stron ¶świata za pomoc± Słońca.

Według Słońca można okre¶ślać kierunki ¶świata w dwojaki sposób: z położenia w okre¶ślonych godzinach dnia oraz za pomoc± Słońca i zegarka.

Podczas okre¶ślania kierunków stron ¶świata należy pamiętać o tym, że Słońce w ci±gu jednej godziny zmienia swoje położenie o 15°.Położenie Słońca dla obszaru Polski (czas ¶środkowoeuropejski):Na wschodzie około godz. 6 około godz. 7 nie widać

Na południuo godz. 12 o godz. 12 o godz. 12

Na zachodzie około godz. 18 około godz. 17 nie widaćb) Za pomoc± Słońca i zegarka . W celu okre¶ślenia kierunków stron ¶świata wyżej wymienionym sposobem należy:- mał± wskazówkę zegarka ustawić w kierunku Słońca;

- wyznaczyć dwusieczn± k±ta zawartego pomiędzy wskazówk± mał± a godzin± dwunast±; dwusieczna wskaże w przybliżeniu kierunek południowy.

Sposób ten umożliwia uzyskiwanie poprawnych wyników w godzinach od 9 do 15.

Dokładno¶ść skierowania małej wskazówki na Słońce można sprawdzić przez ustawienie w ¶środku tarczy zegarka zapałki lub kawałka słomki, wtedy cień zapałki albo słomki będzie przedłużeniem małej wskazówki.

Kierunek dwusiecznej k±ta pomiędzy mał± wskazówk± a godzin± 12 okre¶śla w przybliżeniu położenie Słońca na godzinę 12.

Słońce w ci±gu 24 godzin wykonuje ruch pozorny dookoła Ziemi. Mała wskazówka zegarka w ci±gu tego czasu okr±ża tarczę zegarka dwukrotnie, czyli porusza się 2 razy szybciej od Słońca. Dlatego wła¶śnie, aby doprowadzić do zgodno¶ści ruchu Słońca i wskazówki zegarka, k±t między mał± wskazówk± a godzin± 12 dzieli się na połowę.c) Okre¶ślanie kierunków stron ¶świata według gwiazdy Polarnej

Sposób ten możliwy jest do stosowania w nocy, gdy widoczne s± gwiazdy. Gwiazda Polarna znajduje się na przedłużeniu osi obrotu Ziemi i zawsze wskazuje kierunek na północy biegun geograficzny. Gwiazdę Polarn± odnajduje się na niebie za pomoc± gwiazdozbioru Wielkiej NiedĽwiedzicy (Dużego Wozu). Przez gwiazdy α i β, stanowi±ce tylne koła wozu, należy poprowadzić linię prost± do góry i odłożyć na niej pięć odległo¶ści między gwiazdami α i β, a końcu odłożonego odcinka odnajdziemy Gwiazdę Polarn±, która znajduje się w gwiazdozbiorze Małej NiedĽwiedzicy (Małego Wozu) jako koniec jego dyszla. Kierunek północny w terenie wskaże linia pionowa od Gwiazdy Polarnej do horyzontu.

Za pomoc± Gwiazdy Polarnej kierunek północy geograficznej można okre¶ślić z dokładno¶ści± 1 - 2°d) Okre¶ślanie kierunków stron ¶świata za pomoc± Księżyca.

Jeżeli nie widać Gwiazdy Polarnej, a jest Księżyc, to kierunki stron ¶świata w przybliżeniu można okre¶ślić za jego pomoc±.

pierwsza kwadra (odwrócobe C) 18 na południu 24 na zacodzie

ostaatnia kwadra C o 24 nawschodzie o 6 na południu

pełnia odpowiednio:wschód póln±c zachód.

Po okre¶śleniu jednej ze stron ¶świata według Księżyca, wskazane jest okre¶ślić kierunek północny, a następnie inne strony ¶świata.
 
 
 
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 05:54   specjalnie dla Madzi :)

Okre¶ślanie kierunków stron ¶świata według chrakterystycznych cech przed miotów terenowychOkre¶ślanie kierunków stron ¶świata za pomoc± charakterystycznych cech przedmiotów terenowych daje tylko przybliżone wyniki. Dlatego sposób ten należy wykorzystywać wtedy, gdy nie ma busoli lub kompasu i niemożliwe jest wykorzystanie ciał niebieskich.

Charakterystyczne cechy niektórych przedmiotów terenowych wykorzystywane do okre¶ślania kierunku północy:a) duże, nieruchomo leż±ce kamienie i skały znajduj±ce się na otwartej przestrzeni w większych szeroko¶ściach geograficznych na naszej półkuli od strony północnej pokryte s± mchem;

b) kora oddzielnie rosn±cych drzew jest grubsza od strony północnej i dodatkowo poro¶śnięta mchem, jeżeli mech ro¶śnie na całym pniu drzewa, to od strony północnej, zwłaszcza u dołu pnia, jest go więcej;

c) korony oddzielnie rosn±cych drzew s± bardziej rozwinięte od strony południowej;

d) słoje przyrostu rocznego na ¶ściętych pniach drzew s± bardziej skupione (węższe) od strony północnej;

e) mrowiska niemal zawsze znajduj± się po południowej stronie drzewa pnia lub krzaku;

f) ¶śnieg topnieje szybciej na zboczach (skarpach) od strony południowej;

g) ołtarze w starych ko¶ściołach znajduj± się przeważnie we wschodniej cz궜ci nawy głównej, a o¶ś budynku przebiega w kierunku wschód - zachód.

Aby upewnić się, czy strony ¶świata zostały tym sposobem okre¶ślone poprawnie, należy po okre¶śleniu kierunków według cech jednego przedmiotu d±żyć do potwierdzenia tych kierunków za pomoc± cech innych przedmiotów.
 
 
 
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 05:57   

Orientowanie się w różnych warunkach terenowych oraz porach roku i dniaMożliwo¶ść szybkiego orientowania się w terenie zależy w dużym stopniu od warunków terenowych. Występuj±ce w terenie charakterystyczne przedmioty ułatwiaj± orientację, natomiast ich brak - utrudnia. Szczególnie ułatwiaj± orientowanie się w terenie małe osiedla, siec dróg kołowych i kolejowych, rzeki, jeziora, kanały, zagajniki, plantacje, charakterystyczne formy rzeĽby terenu itp. Trudne zwykle warunki do orientowania się występuj± w dużych masywach le¶śnych, terenie górzystym, w dużych osiedlach, na pustyni i stepie, w nocy, podczas deszczu i mgły oraz ¶śnieżycy w zimie.Orientowanie się w dużych masywach le¶śnychMasywy le¶śne s± trudnym terenem do orientowania się ze względu na zakrycie, mał± liczbę charakterystycznych przedmiotów terenowych lub całkowity ich brak, utrudnione ¶śledzenie przebytej drogi podczas pokonywania terenu na przełaj itp.

Orientuj±c się w masywach le¶śnych, należy zwracać uwagę na kierunki przebiegu dróg i przesiek, numerację kwartałów, szkółki le¶śne polany, gajówki i le¶śniczówki, przepływaj±ce rzeki, strumienie, występuj±ce jeziora oraz charakterystyczne formy rzeĽby terenu.

Pokonuj±c las na przełaj, przed wjazdem do niego należy okre¶ślić azymuty kierunków działania i w czasie marszu często je kontrolować Poza tym trzeba cz궜ciej niż w innych warunkach terenowych okre¶ślać swoje położenie.Orientowanie się w dużych osiedlachTrudno¶ści orientacyjne w osiedlach s± podobne do trudno¶ści w masywach le¶śnych, z t± jednak różnic±, że w osiedlach znajduje się zwykle dużo więcej charakterystycznych przedmiotów niż w lesie.

W miastach należy orientować się na podstawie głównych ulic, placów, skwerów, parków, stadionów, ko¶ściołów, dworców kolejowych mostów, rzek, wyróżniaj±cych się budynków itp.

Działaj±c w mie¶ście należy systematycznie okre¶ślać swoje położenie w stosunku do głównych charakterystycznych obiektów wyróżniaj±cych się w mie¶ście.Orientowanie się w górachGóry w poł±czeniu z ro¶ślinno¶ści±, hydrografi±, klimatem, zjawiskami fizyczno optycznymi, duż± liczb± naturalnych przeszkód terenowych i zazwyczaj ubog± sieci± dróg - stwarzaj± specyficzne warunki do działania wojsk, w tym także do orientowania się.

Orientowanie się w górach utrudnione jest z powodu ograniczonego zasięgu obserwacji w dolinach, kotlinach i obszarach zalesionych, częstych zmian warunków atmosferycznych oraz małej liczby charakterystycznych przedmiotów terenowych.

Działaj±c w górach należy orientować się przede wszystkim w stosunku do dominuj±cych nad okolic± wzniesień, szczytów górskich, charakterystycznych grzbietów, dolin, rzek, strumieni, szlaków komunikacyjnych i osiedli.Orientowanie się w terenie zniszczonymW wyniku użycia broni j±drowej teren może ulec ogromnym zniszczeniom, zmieniaj±cym całkowicie jego stan pierwotny. Jedynie rzeĽba, jako najmniej zniszczona, może stanowić najlepszy element do orientacji. Poza tym niecałkowitemu zniszczeniu mog± ulec przedmioty terenowe, które s± bardzo odporne na niszczenie, i według nich należy się orientować. W takich warunkach pokonywanie terenu, zwłaszcza na przełaj, będzie się odbywało głównie według wcze¶śniej okre¶ślonych azymutów.

Orientowanie się na pustyni i w stepieNa obszarze Polski pustynie i stepy nie występuj±. Utrudnione orientowanie się w tych obszarach spowodowane jest bardzo mał± liczb± charakterystycznych przedmiotów terenowych lub całkowitym ich brakiem. Poza tym pokonuj±c teren pustynny pojazdami może dochodzić do częstego buksowania kół, co utrudnia okre¶ślanie odległo¶ści za pomoc± licznika kilometrowego pojazdu. Mog± występować również do¶ść często zapylenia drobnym piaskiem, co w poważnym stopniu może ograniczyć zasięg obserwacji.

Jako przedmioty charakterystyczne mog± służyć: drogi karawanowe, wydmy barchanowe, wzgórza, kurhany, koryta wyschniętych rzek, oazy, studnie, wieże i sygnały geodezyjne. W terenie pustynnym i stepowym kierunek utrzymuje się najcz궜ciej według azymutów.Orientowanie się w zimieUtrudnione orientowanie się w okresie zimowym wynika z tego, że wiele charakterystycznych przedmiotów terenowych przykrytych jest warstw± ¶śniegu. Występuje także pozorne skracanie odległo¶ści na jednolitym białym tle, a zawieje ¶śnieżne w znacznym stopniu ograniczaj± zasięg obserwacji.

W zimie należy orientować się w stosunku do przedmiotów dobrze s± widoczne na tle ¶śniegu. Do przedmiotów takich można liczyć: osiedla, wysokie budowle, lasy, nie zamarznięte rzeki i używane drogi i inne szlaki komunikacyjne oraz oddzielnie drzewa oraz drzewa wzdłuż dróg i strumyków.Orientowanie się w nocyW porze nocnej ulega ograniczeniu zasięg obserwacji, występuje utrudnione spostrzeganie i rozpoznawanie charakterystycznych miotów terenowych. Odległo¶ści pokonywane w nocy wydaj± się dłuższe niż w dzień. Szczególnie utrudnione jest orientowanie w wozach bojowych przy zamkniętych włazach.

Dlatego też do orientowania się w nocy należy wybierać te charakterystyczne przedmioty terenowe, które s± dobrze widoczne na tle nieba (horyzontu). S± to: odosobnione budynki, kominy fabryczne, wieże ci¶śnień, zagajniki, brzegi lasów, dominuj±ce wzniesienia oraz stawy i rzeki, których lustro wody jest dobrze widoczne na tle otaczaj±cego terenu.

Najbardziej ułatwiaj± orientację przedmioty terenowe o charakterze liniowym, przecinaj±ce drogę marszu, np.: drogi, koleje, rzeki, strumienie, linie energetyczne itp. W nocy należy cz궜ciej okre¶ślać położenie w terenie niż w dzień.o czym¶ś zapomniałam?
 
 
 
Magda
starszy drużynowyDoł±czył: 25 Wrz 2007
Posty: 216
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 06:06   

no ja, z moja znikla znajomoscia i wiedza, sadze ze z tymi informacjami juz sie nie powinnismy zgubic:)
 
 
 
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 06:11   

dobrze napisane

nie powinnismy ;) hehe a jak bedzie??
 
 
 
Magda
starszy drużynowyDoł±czył: 25 Wrz 2007
Posty: 216
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 06:23   

czas pokaze

ja moge juz probowac, obok mam taki park maly wiec zobaczymy czy sie nie zgubie xD:)
 
 
 
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 06:31   

trzeba to przełożyc na bunkrowo schronowe realia...
 
 
 
Magda
starszy drużynowyDoł±czył: 25 Wrz 2007
Posty: 216
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 06:39   

trzeba bedzie :)
 
 
 
Anusiaino
komendant plutonuDoł±czył: 24 Mar 2007
Posty: 1638
Sk±d: Inowrocław
Wysłany: Wto 30 PaĽ, 2007 14:42   

ale np jak ostatnio sie zgubili¶śmy w lesie w Toronto pamietasz, to nawet nie pomy¶ślałam, by w ten sposób szukac... my¶ślałam, ze tak w kółko chodzimy :)
 
 
 
Wy¶wietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Kopiowanie wszelkich tre¶ci zawartych na forum bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!

Administracja forum nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ć komentarzy - s± one własno¶ci± ich autorów.